Strokes of Genius: <EM>de Kooning on de Kooning</EM> (DVD)

Strokes of Genius: de Kooning on de Kooning (DVD)

DVD - $ 95.00
Strokes of Genius: <EM>de Kooning on de Kooning</EM> (VHS)

Strokes of Genius: de Kooning on de Kooning (VHS)

VHS - $ 95.00
Strokes of Genius: <EM>Franz Kline Remembered</EM> (DVD)

Strokes of Genius: Franz Kline Remembered (DVD)

DVD - $ 95.00
Strokes of Genius: <EM>Franz Kline Remembered</EM> (VHS)

Strokes of Genius: Franz Kline Remembered (VHS)

VHS - $ 95.00
Strokes of Genius: <EM>In Search of Rothko</EM>

Strokes of Genius: In Search of Rothko

VHS - $ 95.00
USSR Art  (VHS)

USSR Art (VHS)

VHS - $ 39.95
USSR Art (DVD)

USSR Art (DVD)

DVD - $ 29.95